www.das-oder-dass.de

Textová dielňa

impresum

Zodpovedný za tieto internetové stránky je:

Dr. Kurt Schneider
Welserstraße 30
D-90489 Nürnberg
Telefon: 0172 / 93 93 027
E-Mail: Kurt.Schneider[at]das-oder-dass.de
Internet: http://www.das-oder-dass.de/
DE231750282


Copyright © 2010-2018 das-oder-dass.de

Späť k hlavnej stránke Výluky z ručenia Impresum Valid XHTML 1.1